Nyt fra maskinafdelingen #33-16 03/10:

Bedford fra Nymølle parkeret efter sin sidste køretur ved egen kraft. Nu skal motoren bruges i M8


En ny veteranenhed af en type, der er sjælden gæst i en togklub havde denne aften gjort sin entre på gårdspladsen; en Bedford lastvogn, som er doneret os fra Nymølle Skærvefabrik. Den har kørt rundt som servicevogn i grusgraven . På det sidste har den mest været brugt til reparation af transportbånd, hvilket er noget kedeligere end tidligere tiders tipvognstog. Meningen er dog ikke at vi skal til at køre i lastvogn, men derimod kannibalisere motoren, som skal finde plads i M8, der er en af de sidste overlevende ”Lus” fra Nymølle.  Grusgraven havde – helt efter de moderne managementprincipper – valgt at bruge samme motortype i alle deres enheder for at effektivisere vedligeholdet. Lastvognen var transporteret pr. ladbil hertil, da bremserne ikke længere er helt funktionsduelige. Motoren kører til gengæld fortrinligt. Carsten havde stået for alt dette og var i gang med at tømme gammelt jern og ballastgrus fra ladet, hvilket jeg hjalp med. Dette blev så afhentet pr. tipvogn til senere genbrug. Resten af aftenen brugte vi sammen med Bo og Peter, der også er med i Museumsudvalget, der arbejder på en opgradering af vores udstilling i vognhallen. Vi holdt møde til 21.30 hvorefter jeg lige fik grundet det afrensede motorhus på M25. De øvrige fremmødte havde også arbejdet med maling og grunder, men jeg fik det pga. mødet ikke dokumenteret J Jeg fik dog talt 9 fremmødte denne aften.


Carsten ved at adskille og sortere ladets indhold

Selve årsagen til at få lastbilen er dens motor. Bemærk det flotte ledningsnet…
M3 henter en tipvogn til at læsse overskydende skrot fra Bedforden i

Skabelon under opbygning til No3s kedel-bagplade
Sandkasser til M3 under grunding

M25 motorhus og kontrollerdæksel grundet