Ny fra Bafd 6-2-2016

Afdelingsmøderne i Baneafdelingen og Bygningsafdelingen blev afholdt lørdag formiddag med ca.  12 deltagere. Arbejdsprogrammet og etapeplanerne blev gennemgået og justeret, og de er nu klar til endelig godkendelse på generalforsamlingen i marts.

Da møderne var afsluttet begyndte vi på svelleudveksling i spor 3 på Hedehusgården. Sporet blev bygget i 1985 og da svellerne allerede dengang ikke var 1. klasses kvalitet, var de efterhånden tjenelige til udskiftning. Der blev arbejdet koncentreret på opgaven og inden dagen var omme havde vi udvekslet 62 sveller. En virkelig flot start på sporarbejdet i 2016.

Ole har leveret dagens billeder.

Steffen

Spigrene løsnes i spor 3.

De nye sveller er lagt  i og der spigres.

Lars og Kenneth trækker de gamle sveller ud og skubber de nye ind.