Svelleudskiftning i Frankrig og Wales

På HVB har vi igennem den seneste tid arbejdet med udskiftning af gamle sveller. Også andre steder i Europa har smalsporede veteranbaner været beskæftiget med den slags. Vi har af vores kollegaer i Frankrig og Wales fået lov til at vise nogle billeder af deres indsats. Det er interessant at se hvordan de griber opgaven an.

På den ca. 7 km. lange Bala Lake Railway i Wales har de aktive bl.a. arbejdet med at udskifte sveller på en strækning af ca. 400 m. Arbejdet er ikke helt slut endnu, men forventes afsluttet inden foråret.

Svellerne er fjernet og ballasten er under udjævning. Som hos HVB foregår arbejdet udenfor den travle trafiksæson i typisk Nordeuropæisk efterårsvejr

Ballastudjævning med traktor og hjemmelavet plov.

Flot og jævnt underlag til sporet.

A job well done! Stolte frivillige ved deres værk.

Du kan følge Bala Lake Railway på Facebook. Du kan også besøge banens hjemmeside her

I Frankrig har aktive jernbaneinteresserede også haft travlt med udendørsarbejde. På 600 mm.-banen fra Froissy til Dompierre var en del af sporet tjenligt til udskiftning. Ved banens rebroussement fra strækningen langs Somme-kanalen til plateauet har man skiftet både sveller og skinner. Enkelte andre steder kunne man nøjes med at skifte svellerne. Ved rebroussementet har franskmændene bygget omkring 80-90 m. spor pr. arbejdsdag.

Nye skinner læsses af ovenfor rebroussementet. Vognen er en gammel militærvogn af Pechot-type.

Her er de gamle sveller fjernet og en rendegraver jævner traceet. Vi befinder os på den øvre del af rebroussementet.

Den opmærksomme iagttager bemærker, at sporet bygges med forskudte stød. Også i Frankrig har banebørsterne haft glæde af det fugtige efterårsvejr!

Arbejdstog med en ladning nye sveller til arbejdet. Skinnerne fæstes til svellerne med svelleskruer.

Se jævnlige opdateringer på Facebook-siden for P’tit train de la Haute Somme eller besøg banens hjemmeside.