Nyt fra Bafd 3-9-2016

Gennem de senere par år har en opgave stået på arbejdsprogrammet uden dog at blive udført; opmaling af trækbukke til sporskifterne. Lørdag var vejret perfekt til dette, og alt i mens der kørt et dampsærtog på banen arbejdede vi med denne opgave på Brandhøj. Opgaven er illustreret med billederne taget af Claus.

Dagen sluttede af med transport af 3 tipvogne med optændingstræ fra vognhallen på Brandhøj til brændeskuret på Hedehusgaarden. Træet har stået indendørs i en periode og kan derfor bruges med det samme.

Steffen

Trækbukkene blev først renset med sandblæsning.
Trækbukken stammer fra Tjæreby st og er formentlig
fra Skelskørbanens åbning i 1892.
Inden grundmaling blev evt. fedt afrenset med terpentin.

Dampsærtoget passerer arbejdsområdet. Der sandblæses til venstre og grundes i midten af billedet

M12 med optændingsbrænde passerer dagens resultat. Der mangler kun en
omgang med den hvide pensel.