Pressemeddelelse med: Meget gode nyheder til IBK´s Baneafdeling! og hele klubben

Transportministeriet har i dag offentliggjort modtagerne af puljemidlerne til fremme af veterantogskørsel. Vi er blandt modtagerne med 300.000 til udskiftning af sveller. Det er da en dejlig nyhed! Læs hele pressemeddelsen her: Uddrag om ”Projektets indhold” fra ansøgningen, som banechefen har skrevet: Projektet vil blive udført som en naturlig forlængelse

Continue reading

Nyt fra Bafd 1-6-2013

Årets første sommerdag iflg. kalenderen blev brugt til arbejde flere steder på banen. Peter og jeg læssede plænetraktoren på Storebæltsvognen og fik slået græsset på samtlige perroner på hele banen. Søren, Lars, Kenneth og Jørgen fortsatte svelleudskiftningen i kurven i km 0,2. Samtidig var Carsten og Mikkel på Brandhøj på jagt

Continue reading

Nyt fra Bafd 25-05-2013

Lørdag fortsatte vi med svelleudskiftning omkring Hedehusgården. Denne gang var det i kurven km 0.2, som leder ned til bunden af grusgraven. Denne kurve er den skarpeste vi har liggende i hovedsporet og er derfor særligt hårdt belastet. Finn og jeg hentede et læs sveller på Brandhøj, mens Lars og

Continue reading

Nyt fra Bafd 18-5-2013

Lørdagen brugte vi til at klare forskellige småopgaver på Hedehusgården, samtidig med at vi introducerede vores nye medlem Niklas til de forskellige opgaver. Vi startede med at hente et læs sveller på Brandhøj og flytte lidt rundt på materiellet i vognhallen. Tilbage på Hedehusgården fik Lars og Niklas monteret et

Continue reading

Nyt fra Bafd 27-4-2013

I ugens løb har der givetvis været arbejdet på banen eller værkstederne næsten alle dage. Baneafdelingen har været aktiv onsdag, torsdag og lørdag og maskinafdelingen har bl.a. arbejdet på Vildmoselokomotivet og ikke mindst haft M25 ude at køre med nyrenoveret banemotor. Onsdag fik Lars og Ole kørt kasserede sveller til

Continue reading

Nyt fra Bafd 17-11-2012

Lørdagen var afsat til understopning af sporet på Sletten, dér hvor vi havde udskiftet sveller tidligere på måneden. Planen holdt imidlertid ikke ret lang tid, for dagen blev plaget af tekniske vanskeligheder i en sådan grad, at vi til sidst opgav at følge den. Vores stoppemaskine fik for et par år

Continue reading

Bafd 3. november: 100 sveller skiftet!

Rekord-holdet: 100 sveller skiftet på en dag! I løbet af november planlægger vi at udskifte en mængde sveller på banen, og til det formål ankom der for 1½ uge siden 300 stk nye sveller. I dag var der samlet et større hold og ambitionen var 60 sveller udvekslet på én dag. Det

Continue reading

Bafd.-nyt, 27-1012′

Efter et par gode indendørs værkstedsdage tors-fredag, faldt det så heldigt at netop lørdagsvejret tog sig godt ud for årstiden, ved snigpræmieren på svelleudskiftningskampagne 2012. Trods nogle afbud mønstredes et hold på 7 mand, og efter lidt omrangering på Brh. efter energivogn og et læs nye sveller, var vi klar til opstart på Slettens nordlige del, umiddelbart efter kvægristen. Udskiftning af

Continue reading