Pressemeddelelse med: Meget gode nyheder til IBK´s Baneafdeling! og hele klubben

Transportministeriet har i dag offentliggjort modtagerne af puljemidlerne til fremme af veterantogskørsel. Vi er blandt modtagerne med 300.000 til udskiftning af sveller. Det er da en dejlig nyhed!
Uddrag om ”Projektets indhold” fra ansøgningen, som banechefen har skrevet:
Projektet vil blive udført som en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede foregår med at udskifte udslidte træsveller, men med en mulighed for at udskifte et væsentligt større antal end under de nuværende økonomiske forudsætninger.
Arbejdet vil primært blive udført på banens strækning mellem km 1,0 til 1,7 samt 2,0 til 2,5. Svelleudskiftningen udføres primært i de perioder, hvor banen ikke trafikeres af plantog, men kan også udføres udenfor trafikdagene. Arbejdet forventes at strække sig over ca. 1 til 1½ kalenderår.
Der ansøges om et beløb til indkøb af nye sveller til en strækning på 1 km, samt bortskaffelse af eksisterende udslidte sveller til et godkendt modtageanlæg. Beløbet dækker også indkøb af supplerende ballastgrus til den renoverede strækning. Efter svelleudskiftning og ballastering, justeres sporet. Hertil rådes bl.a. over Danmarks eneste smalsporede stoppemaskine.
For en mindre del af de ansøgte midler er det hensigten at investere i værktøj som kan yderligere effektivisere processen og reducere de arbejdsmiljømæssige påvirkninger. Tidligere er dette opnået ved større investeringer i gravemaskine med tilhørende udstyr, som på afgørende vis har bevirket en væsentlig effektivisering af arbejdet samt reduktion af de arbejdsmiljømæssige påvirkninger. I nærværende projekt ønskes anskaffet udstyr til at lette adskillelsen af det gamle spor således at svellerne kan udskiftes.

          Så er jo sådan set bare at komme i omdrejninger!