Bafd.-nyt, 27-1012′

Efter et par gode indendørs værkstedsdage tors-fredag, faldt det så heldigt at netop lørdagsvejret tog sig godt ud for årstiden, ved snigpræmieren på svelleudskiftningskampagne 2012.

Trods nogle afbud mønstredes et hold på 7 mand, og efter lidt omrangering på Brh. efter energivogn og et læs nye sveller, var vi klar til opstart på Slettens nordlige del, umiddelbart efter kvægristen.

Udskiftning af 16 sveller spredt over et længere sporafsnit, inkl. udlægning af nye herfor, androg blot 1 time.
Herefter anvendtes resten af tiden på – ifm. boring af huller for spigrer, en over ca 250meter strækning omfattende efter-spigring overalt under anvendelse af begge lufthamre.

Gert kikkede også forbi med en ny-erhvervet, fin trolje der i sidste øjeblik var blevet reddet fra skærebrænderen.
Troljen der tydeligvis er special- / hjemme-fremstillet, er fortil forsynet med højdestilbart skrabeblad, og er anskaffet mhp. anvendelse efter tilpasning, som ballastplov.

Næste lørdag fortsættes arbejdet, videre ud over Sletten.

Vel mødt!

/
LLZ
😉