Visionsmøde for IBK/ HVB i Hedehuset den 19. januar

Formanden og sekretæren havde indbudt alle til en medlemsaften, hvor vi ud over at have det hyggeligt også havde opfordret til at indsende egne visioner for de kommende 10 år. Der blev modtaget 8 forslag inden deadline og disse var hængt op rundt i lokalet. Men først blev der budt på kaffe, kager og dias som i gamle dage. En lang perlerække af fine fotos fra det forgående årti blev fremført med sikker hånd af formanden. Det er ellers ved at være nogen år siden diasfremviseren havde været i drift J Herefter gik medlemmerne rundt i summegrupper og betragtede de ophængte plancher og fik en masse gode snakke samtidig.
Herefter var der mere kaffe og fælles diskussion om vores visioner. Et stort emne blev medlemshvervning og mange gode ideér kom frem. Helt skidt går det dog ikke idet vi denne aften kunne byde velkommen til endnu et nyt medlem. Han havde modigt nok vovet sig til at komme med til mødet og vi derfor byder Peter meget velkommen.
Så var der endnu en runde dias fra 2002 hvor vi var værter ved FELDBAHNTREFFEN. Det var et flot gensyn med to damplokomotiver i forspand (B4 og Da7) med 17-18 roevogne efter sig.

Til sidst fik sekretæren lov at fremlægge skitserne til vores 40 års jubilæum, som afholdes 19-21. maj og ved samme lejlighed iværksatte hvervekampagne for folk der vil være med til at drive planlægningen endnu videre. Det blev en vellykket aften med 21 fremmødte og engagerede medlemmer.

Claus og Leif siger tak for en god aften.

(præsentationerne er udsendt til medlemmerne direkte pr. mail)


Aftenens program præsenteres og dias-apparatet gøres klar!

De 8 flotte forslag hænger langs væggene rummet rundt

Forslagene studeres og diskuteres ivrigt.