Nyt fra Bafd 21-1-2017

Lørdag formiddag blev der afholdt aktivmøder på Hedehusgården for Bane- og Bygningsafdelingen. Årets forslag til arbejdsprogram blev udarbejdet og der blev undervejs drøftet hvordan nogle af visionerne fra torsdagens møde; driftsremise og ombygning af Hedehusgaarden, kunne realiseres.

Mellem de to møder og umiddelbart efter det sidste møde fik en lille, men dedikeret gruppe af mødedeltagerne, flyttet dieselmotoren fra M4 fra værkstedsremisen og ind på maskinværkstedet. Dette foregik med en palleløfter og trods et blødt underlag gik det overraskende nemt.

Dagens arbejde bestod af det materielflytningsprojekt i vognhallen, som vi har arbejdet på de sidste par måneder. Det ene ASEA ellokomotiv fra Rørdal skulle flyttes fra en placering tæt på enden af det ene spor til enden af et andet spor. Da sporvidden yderligere er 785 mm skulle det undervejs transporteres på deplorider, foruden at det pga. højden kun kunne løftes uden for portene.

Vi fik trukket alt det foranstående materiel ud, hentet lokomotivet frem og løftet dette op på deploriderne. Herefter blev der rangeret og lokomotivet blev sat ned på et kommende udstillingsspor i vognhallen. M10 (Pedershaab fra Vandbygningsvæsnet) blev også placeret endeligt i udstillingen, hvor nu efterhånden en hel del materiel placeret i den tænkte opstilling.
Claus har leveret dagens billeder og videoklip. Her er et klip hvor D5 rangeres med tov, når spormulighederne er begrænsede:

D10 skubbes ind på sin blivende plads i udstillingen:

Næste lørdag starter vi op på svelleudveksling hvis ellers vejret tillader det.

Steffen

Ellokomotivet er sat på deplorider og transporteres til aflæsningsstedet. En
større samling af klodser ligger efterladt fra løfteoperationen

Elloket under transport. I baggrunden er D5 trukket ud.

D10 er ved at blive sænket ned på 785 mm sporet.