Torsdagsbilledet #88

På lørdag starter julekørslen. Måske endda med lidt sne?

I marts 2005 var der sne nok på banen og forud for et særtog kørte vi et rydningstog med M 12. Der var rig lejlighed til at både skovle og feje, for sneen lå tungt. Flere steder havde M 12 da også ganske svært ved at stå fast.

Få uger før havde jeg investeret i et nyt digitalkamera, et Sony DSC P-100. Det kostede med hukommelseskort lidt over 4.000 kroner. Det beløb får man en del mere kamera for i dag!

Det sydlige skifte på Rubjerg station fejes rent. Som sædvanligt når det har sneet og blæst, lå der en del snedriver på stationen og lige syd for.
M 12 gennembryder en drive på Fem Ege station. Her samler sig ellers ikke normalt større driver, men i 2005 må særlige vejrforhold have gjort sig gældende!