Torsdagsbilledet #80

Hedelands Veteranbane er Industribaneklubbens heltovervejende aktivitet ved siden af vores blad ‘Tipvognen’. For at give medlemmerne mulighed for at se industribaner i drift har har IBK og medlemmer arrangeret større eller mindre udflugter til industribaner i ind- og udland. I 1990 var vi på tur til en række industribanelokaliteter i Jylland.

På Pindstrup Mosebrugs bane i Lille Vildmose er vi her på vej ned ad rampen fra fabrikken i Kongerslev. Vi ser fra venstre: Per Jensens arm, Allan Christensen, Jørgen Panum, Hening Dyrkilde, Carsten Hansen og Steffen Lyngesen med skudklart kamera.
Det store Pedershaab-lokomotiv med nummeret 108 er ankommet til udvekslingssporene. Fabrikken ses på bakken i baggrunden. Fra venstre ses (hvis man ser godt efter): Pindstrups lokofører (med lys sixpence), Henning Dyrkilde, Carsten Hansen, Jørgen Panum, Bo Pedersen, Per Adsersen, Per Jensen, Hans Adsersen, Poul Berrild, Lars Petersen og med notesbog Jan Waldemar. Turen fortsatte ud i mosen til gravearealerne hvor vi så flere spændende ting. Modelbyggere kan notere sig hvordan donkraft og en stump træ er anbragt på lokomotivet og at ældre medarbejdere ved Pindstrup så sent som i 1990 bar sixpence!