Bafd 8/10-16:

Et herligt efterårsvejr i Hedeland lagde op til en god dag på banen, så da vi havde fået rangeret banetoget til perron gik turen til Brandhøj. Her stod en stor container, der skulle læsses med gamle sveller fra det store udskiftningsprojekt før sommeren. En del rangering skulle der til, men så havde vi også tre fyldte deplorider klar til læsning. I mens gik andre hold i gang med at skifte rendejern på den ene side af vognhallen. Her havde vinteren været hård ved tagrenden og bukket de fleste ned i en usund stilling. Der skulle også skæres azobesveller til renovering af et par sporskifter, hvilket er hårdt arbejde! Claus havde medbragt et mobilt brændekomfur, hvorpå der blev tilberedt en spicy og god Chili con carne, serveret med lidt af Sørens hjemmebryggede øl. Jeg kørte lokomotivet, så jeg gik glip af den oplevelse… Men til gengæld havde jeg Philip med som min wingman. Han fandt adskillige svellesøm fra årene1938-62, som forsigtigt blev lirket ud af svellerne før de røg op i kassen. Til eftermiddagen havde Arendse bagt drømmekage, der faldt i god jord til kaffepausen.

Efter at ”kassen” var fyldt med sveller fik vi lige hentet lidt svelleefterladenskaber langs sporet og begyndte således at fylde deplorider til næste container. Så blev der ryddet op og pakket sammen og turen gik hjemad efter en fin dag. Først da vi forlod Gården begyndte det at småregne. Perfekt timing. 10 mand var på banen denne dag.


Der arbejdes med de hårde azobe-sveller. Der skal fjernes svelleskruer og underlagsplader. Bagefter skal de skæres til
De mange rendejern skal udskiftes og de nye sætte noget tættere

En lille pause i solskinnet

Chili-Claus laver con carne på mobilkomfuret

Der læsses sveller og de bankes på plads…

Gamle, “værdifulde” svellesøm reddes fra udsmidning

Lars viser vejen efter frokost

– men først skal der spises varm mad. Lækkert!

Det sidste læs sveller ryger i “potten”

Banechefen holder kaffepausen i vores svar på PH´s  “Ægget”

Så går turen hjem efter en flittig dag på banen!