Torsdagsbilledet #50

Dette er torsdagsbillede nummer 50. Det er næsten en slags jubilæum! Det skal fejres med et fødselsdagsbillede fra 23. maj 1987. Der fejredes HVB’s 10 års fødselsdag med kaffe og kage samt togkørsel med flere togstammer. Husk i øvrigt generalforsamlingen på lørdag!

Togophobning ved Stenager. De tre fødselsdagstog er samlet ved Brandhøjbanen, mens festdeltagerne ser på modeldamplokomotiver. Forrest ses M 23 med persontoget, derefter M 25 med et fire-vogns roetog og bagerst M 12 med en kort stamme Vanløse-tipvogne. I sporet ses fra venstre: Morten Banke, Bo Pedersen, Peter Andersen og Steffen Lyngesen. På bakken i baggrunden ses den spæde start på kolonihaveforeningen.