IBK Generalforsamling 5. marts 2016:

Hele bestyrelsen samlet og klar til GF16 (Bo gemmer sig i hjørnet…) . Formandens beretning på vej…
Årets generalforsamling i Industribaneklubben fandt som vanligt sted i Hedehuset på en lørdag i marts kl. 10.30. Vi var mange medlemmer der mødte op denne dag, for Jørgen Panum, vores stabile og dygtige formand siden 1981 havde bevilliget sig selv retten til at gå på pension og genopstillede derfor ikke til bestyrelsen. Vi ville derfor alle gerne være med til at takke ham for de 35 gode år og høre den sidste formandsberetning fra hans hånd. Det betyder dog ikke at vi kommer til at se mindre til Jørgen, der i stedet skruer op for arbejdsindsatsen i baneafdelingen – hvis det overhovedet er muligt J Efter en grundig gennemgang af året, var der en god debat om det og så blev talen godkendt.

Gennemgangen af sidste års regnskab, de nye budgetter, afdelingernes arbejdsresultater for det forgangne år, samt alle afdelingernes arbejdsplaner for det nye år og øvrige forslag blev med få, men relevante bemærkninger godkendt.

Derefter blev bestyrelsens forslag til opstillede kandidater klappet ind og dermed har vi nu fået Claus Nielsen som formand, Leif Ulrich Johannsen har overtaget sekretærposten og Kenneth Andersen indtræder på den ledige bestyrelsespost, desuden genvalg til Claus Willems og bilagskontrollanten Mai-Britt Hein. Derfor kunne Claus som ny formand holde en takketale og overrække en symbolsk vingave til Jørgen som tak for de mange års arbejde, hvilket udløste en lang klapsalve fra de 27 fremmødte medlemmer. En fin generalforsamling med efterfølgende indkitning af den nye formand henne på Gården… Så er det bare at komme i gang med opgaverne!


Se fotos fra præsentationen her >>

Banechefen fremlægger forslag til årets arbejder, herunder bane til Vinterrasserne

Forsamlingen set fra en kommende sekretærs plads…

Klapsalver fra bestyrelsen som tak til Jørgen Panum

– og lige så mange klap fra medlemmerne!!

En formand kan takke af efter veludført indsats i 35 år!