Torsdagsbilledet #46

Så er vi igen på tur. Denne gang med en forhandlingsdelegation, der i 1998 skulle afslutte indkøbet af en stoppemaskinen til HVB. Hos Gleisbau Knappenrode købte vi en lille DDR-konstrueret stoppemaskine af typen KSM-1. Her ses vores maskine omsporet og prøvestartet i firmaets værksted beliggende på kraftværket og briketfabrikken i byen Schwarze Pumpe.

Værkføreren hos Gleisbau Knappenrode demonstrerer stoppemaskinens funktioner for Steffen Lyngesen og Jørgen Panum. De oprindelige motorer fra VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt er i dag udskiftet og stoppemaskinen ombygget ganske væsentligt.