Torsdagsbilledet #28

Claus har scannet nogle af sine papirbilleder fra dengang man havde 12, 24 eller 36 skud i kameraet og en fremkaldelse kostede omkring 100 kr. af ens surt tjente løn fra rengøring hos Paaske Brød eller tastning af girokort på postgirokontoret. I de kommende uger tager vi tilbage til 80’erne og 90’erne og ser situationer fra IBK’s arbejde i Hedeland og et par lynskud fra diverse ture til fremmede lokaliteter.

I 1989 anlagde Hedeland traceen over Sletten. Kort efter færdiggørelsen var et hold fra baneafdelingen på besigtigelse. Strækningen blev hurtigt sporlagt – og sidste år udskiftede vi svellerne med helt nye.

Små mænd på sletten. Fra venstre: Hans-Henrik Nielsen med lille Henrik Sørensen i hånden, Gert Højgaard, Finn Sørensen og Claus Nielsen. En anden må have taget billedet med mit kamera – måske Steffen Lyngesen?