Nyt fra Bafd 3/10-15:

Efterårets svellekampagne er godt i gang og Redacteuren tog derfor med Bafd på opgave denne fantastisk dejlige solskinsdag. Jeg havde også Philip med som min Vingman. Inden afgangen fra Gården skulle der dog lige køres en leverance jern ned til værkstedet og gravemaskinen fik denne opgave. Onsdagsholdet havde jo udført et fint forarbejde på strækningen ud for Stenager trinbræt, så kunne straks gå i gang med at løfte spigrene. Et hold hentede kompressor og en stak sveller fra Brh med M40. Philip fik opgaven med at markere og bore de sidste 20 sveller med 720 mm mål, mens andre lagde underlagsplader og spigrede efterhånden som Lars fik skiftet svellerne. Vi huskede da også at holde et par pauser undervejs og til eftermiddag var der to slags hjemmebagte kager. Tak til Solveig og Arendse for god motivationskage. Det gav lige energien til at udskifte sveller under dagens sidste sporramme, så vi fik skiftet 5 rammer med i alt 65 sveller. Dernæst satte vi resten af svellerne på den lave oplagsplads, hentede et tomt sæt deplorider og læssede de gamle sveller derpå.
De blev rangeret til Brh sammen med de øvrige, som snart skal hentes til bortskaffelse på rette vis.


Dagens hold-foto og kaffepause med næsten alle dagens deltagere i svellekampagnen.  Endnu en vældig fin dag på banen med 10 fremmødte.  I Mafd blev der arbejdet videre med deploriderne, samt afdrejet aksel-ende og støbt endnu et sæt lejer til roebaneboggiens glidelejer.

Næste lørdag er der endnu en gang mulighed for at være med på Banen J