Torsdagsbilledet #208

Dagens Torsdagsbillede er taget af Per Børge Jensen ud af vinduet på M25 den første dag i sommersæsonen 2002, den 20 maj. Det er Ole Bredberg, der denne dag passer fyret i damplokomotivet – men det er ikke Da7 der passerer M25 på Sølund St! I stedet er det B4, der meget venligt blev udlånt fra Blovstrødbanen, mens Da7 fik monteret en ny kedel.
Da7 blev i øvrigt først klar efter sæsonen var slut – og det nærmest på dagen, hvor IBK var vært for det 12. Internationale feltbanetræf. Strækningen gik da kun til Rubjerg St.