Torsdagsbilledet #194

Torsdagsbilledet #194

Da man anlagde roebanerne, så måtte man ofte tage sig vej, hvor der var ledig plads.
På denne gård skulle beboerne så huske at se efter tog, når de gik fra hus til stald…
Denne dag kiggede de imidlertid efter flyvemaskiner. Det var jo mere sjældent end roetog i de dage!

Billedet er fra Hårby på Fyn (Roebanen til Assens Sukkerfabrik)

Sylvest Jensen Luftfoto fra 1958.

Haarby på Sydfyn, hjørnet af Egevej og Strandgade.

Tak til Carsten for tippet!