Nyt fra maskinafdelingen #06-19 18/02:

Rør og filtre til olie- og brændstofpumper monteres på D10´s B&W-motor, så indsprøjtningssystemet kan blive testet på onsdag.
Som sidst, så blev der denne aften også malet batterikasse, låg og ballastplader, samt også banerømmere til E28. Nu har det fået 2 omgange, så det bliver snart montagetid! Fjedre og lejekassebeslag til bogie fa Aalholm fik også en gang sort. Det ene hjulsæt er nu kommet i drejebænken for at se om sølerne er så ovale, at de har behov for en afdrejning. Kjeld og jeg fortsatte efterfølgende med at få grundet hele vognrammen til C523, så den også snart kan blive malet sort. Det forstyrrede dog ikke arbejdet med tilpasning af vognsider, som Erik og Carsten syslede videre med – selvom det måske var svært at finde et sted uden maling… Samtidig fandt Carsten et specialværktøj til bænkelisterne – en selvcentrerende borelære, der blev fremstillet til brug for de første bænkvogne for henved 40 år siden. Den kan helt sikkert komme til god gavn med alle de lister, der skal bores!

I motorværkstedet blev der arbejdet på højtryk med at samle olie- og brændstofsystemerne. Målet er på onsdag at kunne teste om alle pumper og dyser spiller korrekt. Det bliver foretaget uden topstykke. Startmotoren blev derfor midlertidigt monteret og Per sørgede for at kabling og batterier er klar til testen. Når startmotoren så trækker stempler og pumper, kan det ses om der sprøjter en jævn tåge ud fra hver dyse.

Pladsen rundt motoren var lidt trang med mange folk i gang, så Jan kom over til os og fik sandblæst en håndfuld dele – deriblandt vacuumpumpen og et remhjul. Niels fortsatte sit med at teste sine skills indenfor gevindskæring, så værktøjet til montage af kileremshjulet bliver nok klart næste gang. 12 mand fordelte sig på værkstederne denne aften.

Rør om pumper monteret
Vacuumpumpe og kileremshjul sandblæst
Niels træner sine gevindskærings-skills
Carsten og Erik kontrolmåler de små sider, mens Kjeld grunder C523´s ramme

Færdigt arbejde… – i baggrunden ses et par af E28´s nymalede dele

Den selvcentrerende bænklisteborelære fundet frem efter mange års glemsel

Aalholm-hjulsættets tilstand vurderes, mens det sidder i bænken.