Torsdagsbilledet #151

På sidste Torsdagsbillede nød vi udsigten, men denne gang skal der mere fart på. Vi skal jo se om banekolonnen når til Sølund som planlagt. Derfor arbejdes der denne septemberdag i 1979 med understopning af sporet. Det foregik den gang med en håndholdt vibrermaskine. Det var hårdt for ryggen og det tog en hel del længere end med den stoppemaskine vi nu har til rådighed for den slags arbejde. M2 står klar som ballasttog.

Finn, Peter og Hans-Henrik Nielsen fra Græsted er i gang med understopningsarbejdet lige før kurven
M2 med dens tipvognstog fra Oldebjerg teglværk