Kort referat af IBK´s Generalforsamlingen 2018


Årets generalforsamling 3. marts 2018 i Industribaneklubben, indkaldt rettidigt, foregik i år i Taastrup medborgerhus og det var et fint lokale. 24 medlemmer indfandt sig rettidigt og efter den sædvanlige dagsorden blev vedtaget, så holdt formanden en lang og fornem beretning. Der var meget at berette fra et travlt jubilæumsår, fyldt med flotte milepæle. Så kunne kassereren fremlægge en fint regnskab til applaus og derefter gennemgik afdelingscheferne årets arbejder i de forskellige afdelinger og med en fin spørgelyst fik vi afviklet gennemgangen af disse, for herefter at fremlægge de nye mål til vedtagelse. Herefter blev de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg genvalgt i løbet af nul-komma-fem og derefter kunne vi gå til evt. Et fyldigere referat vil blive bragt i TIPVOGNEN, hvor man også kommer at læse en sammenfatning af formandens beretning, samt se regnskab og budget i tidligere numre.

mvh (den genvalgte) Sekretæren