Torsdagsbilledet #134

Den 3. juni 1978 går et hold fra banekolonnen og ballasterer sporet med bør og skovl. Det er en noget anden og hurtigere metode, som Bafd anvender i dag… Samme dag er de maskinkyndige i gang med at se om motoren på M25 mon kan starte, men også lægge an til at få trukket lokomotivet fra den hidtidige opbevaringsplads ud for gavlen og op til baneområdet.
Næste torsdag ser vi om de lykkedes med den tunge opgave.

negativ 030678-3: Banekolonnen på arbejde 3. juni 1978

negativ 030678-6: Maskinafdelingen kigger ind i motorrummet på M25, mens skinnerne lægges op til banen.