Torsdagsbillede #64

I sidste uge hilste vi på T1 på Vanløse Teglværks bane d. 22. februar 1976 (ikke januar som det fejlagtigt var angivet).
På dagens billede, som er taget samme dag og samme sted, ses foreningens første formand Svend Rasmussen i gang med at fælde et træ, det står lige lovlig tæt på sporet.
Træfældning og kørsel var til ære for en IBK foreningsudflugt; en del af deltagerne følger interesseret med i anstrengelserne.
Turen var startet i FC i Roskilde og dampremisen samme sted, efter besøget her gik turen med en bus fra Manzas Turistfart til Vanløse, der til fleres overraskelse ikke lå ved København.
Vanløse teglværk lå (eller ligger da en del af bygningerne stadig eksisterer) mellem Nyrup og Store Merløse og IBK havde i november 1975 købt teglværksbanens spor til optagning samt lokomotiv og tipvogne.
Mere fra udflugten følger de nærmeste torsdage.
Foto: Lars Kragh.
Mvh
 Carsten