Nyt fra Bafd 18-06-2016

 

For et par uger siden udskiftede vi træktømmeret i det nordlige sporskifte på Rubjerg. Denne lørdag var det så træktømmeret på det sydlige sporskifte, der stod for tur. Efter et par timers arbejde var det udvekslet uden de helt store problemer, og vi havde derfor god tid til dagens andre gøremål. En del buskads og krat blev fjernet langs med sporet og vi fik skiftet 3 sveller umiddelbart syd for Rubjerg station. På vejen retur til Hedehusgården fik vi læsset et par sveller af ved det nordlige sporskifte på Sølund, hvor vi inden længe også skal udskifte træktømmeret.

Dagens sidste opgaver foregik på Hedehusgården foran og ved museumshallen. En svelleudveksling i endnu et sporskifte blev færdiggjort, Kenneth fik slået græs langs med hallen og endelig fik Leif en hånd med at opsætte vægbeklædning i hallen som et led i museumsudbygningen (se indlægget fra 13-6).

De kommende uger og henover sommer vil der primært blive arbejdet med slaglekørsel og kratrydning langs med sporet. Måske når vi også i gang med sommerens opmalingsprojekt, der omfatter trækbukke til sporskifter, stationsskilte standere og overkørselsanlægget ved Stærkendevej.

Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Der bores huller til spigre i det særdeles hårde Azobetræ

 

Understopning af træktømmeret

 

Montage af trækbukken med svelleskruer. De smøres godt ind inden de
skrues ned i de hårde sveller med luftslagnøglen

 

Kædeaflåsning af trækbukken anbringes