Snerydning – nok en gang

Natten mellem fredag og lørdag skiftede vejret over Danmark fra frost til blæsende tøvej. Blæsevejret giver erfaringsmæssigt nogle store snedriver rundt omkring på banen, og vi udrustede derfor et snerydningshold lørdag morgen inden trafikken skulle opstartes. Sneploven var monteret på M23 og Hedehusgården blev ryddet uden problemer trods pæne mængder sne langs med perronen. Overkørsler blev renset for is og sporskifter fejet, og alt i alt stødte vi ikke ind i problemer før vi nåede Rubjerg station.

Rubjerg station ligger op til en større græsflade, der i nattens løb blevet tømt for sne, som nu lå på Rubjerg st. i en sådan grad at hverken perroner eller sporskiftetrækbukke var synlige. Da det samtidig var begyndt at regne, var det en usædvanlig tung tøsne, der skulle ryddes væk. 

Efter ca. 1 times arbejde med sneploven og skovle havde vi ryddet det ene perronspor, men måtte samtidig erkende, at det blev nødvendigt at aflyse nogle af dagens tog indtil omløbssporet også var ryddet. Yderligere 1½ times arbejde måtte til før omløbssporet var ryddet og trafikken kunne optages i fuldt omfang. Undervejs havde Da7 dog været forbi med det første tog, men måtte i sagens natur have assistance i forbindels med omløbet.

Godt mørbankede kørte snerydningsholdet retur til Hedehusgården og M23 indgik i den ordinære trafik resten af dagen uden yderligere sneproblemer.
Claus har leveret lidt billeder fra dagens udfordringer.

Steffen

Rydning af omløbssporet på Rubjerg st. Der køres frem, graves fri
og køres igen. Det tager sin tid at komme igennem.
M23 hjælper Da7 med omløbet.
Der er god brug for ploven!
Snerydningstoget krydser dagens andet damptog.