Nyt fra Bafd – December

Selvom det meste af tiden er gået med snerydning og deltagelse i juletrafikken, så har der også været udført lidt småarbejder i baneafdelingen.

Forrige lørdag fik vi arbejdet videre med reparation af vores “edderkop”, som er et hydraulisk stoppeaggregat, der kan monteres på gravemaskinen. Det skal bl.a.bruges ved understopning af sporskifter, hvor vores almindelige stoppemaskine har svært ved at komme til. Oprensning af drejeskivegruben samt motorolieskift på plænetraktoren blev også udført i samme omgang.

I lørdags hentede Mikkel og Peter de skinner på Brandhøj, som skal bruges til køreskinner for skydebroen. I værkstedet blev eksisterende underlagsplader skåret af og skinnerne blev afkortet på mål. I mellem de øvrige plantog blev skinnerne fragtet tilbage til Brandhøj igen

Næste weekend kører der også juletog, men herefter kan vi komme i gang igen. I juleferien regner vi således med at arbejde videre med montage af skydebroen og de indendørs spor i vognhallen.

SteffenAfkortning og renskæring af 45 kg/m skinner til skydebro graven. Kenneth
og Mikkel er i gang med hver deres vinkelsliber.