Så er der trafik på banen igen!

På søndag starter sommerkørslen. Op til trafikstarten har der været travlhed på værksteder og langs banen. Vogne er efterset og baneafdelingen har afsluttet den sidste større opgave på strækningen. Vi har haft møde i trafikafdelingen og 2. udgave av tjenesteplanen er sendt ud. Husk at trafikchefen meget gerne vil have flere indmeldinger. Vel mødt om du er togrejsende eller aktivt medlem!

Opslag om kørselsstart på Facebook-gruppen ‘Hedehusene Net Avis’. Liket af 40 og delt af 24.

PR-arbejdet er foregået med både ophæng af plakater uddeling af brochurer, opdateringer på diverse Facebook-sider, udsendelse af PR-materiale til aviser og ikke mindst på webfronten er der i løbet af vinteren sket store fremskridt. Vores hjemmeside er totalt omlagt og vil efterhånden blive et langt bedre PR-redskab end før.

Roskilde Dagblad var på besøg i april og omtalte vores arbejde med at forberede driftssæsonen. Se artiklen og billedgalleriet på dette link.
Artiklen om vores jernbane har øjensynligt været læst flittigt!

Kontakt iøvrigt gerne Leif, hvis du har mulighed for at hænge et par plakater op i dit nærområde.