Nyt fra Bafd. 14-5-2016

Dagens arbejdshold i baneafdelingen havde smukt vejr til dagens opgaver. Gøg og nattergal sang og mursejlerne strøg lavt over Hedelands træer. Men listen over opgaver var lang, så vi dvælede ikke længe ved naturen i dag. Vi startede med at fragte en ladning planker til lageret i opbevaringshallen. Mens de blev sat på plads, læssede andre fra holdet ballast i to tipvogne og fortsatte med at fylde tre vogne med sten fra den dynge, der i et par år har ligget foran hallen. Ballastbunken blev samlet lidt og mens tipvognene var rangeret frem, blev også stoppemaskinen blev fundet frem fra hallen. Dagens hovedopgaven var nemlig at understoppe sporet syd for knallertvejen, som i sidste uge blev totalt ombygget.

Stenbunken læsses i tipvogne. Vi regner med at køre stenene til Hedehusgården som fyld nord for kulgården.

Vi nåede også lige at korte to tungespidser i et skifte, inden det blev tid til at spise frokost.

Efter en fin frokost i det fri, drog vi til arbejdsstedet ved knallertvejen. M 12 forrest med banevogn og stoppemaskine, M 40 bagerst med to ballastvogne. Ad to omgange fik vi løftet og understoppet sporet. Undervejs supplerede vi med ballast og efter understopningen siderettede vi sporet en smule. Herefter hældte vi den sidste ballast i sporet og sluttede af med en fejning af sporet. Der skal hældes mere ballast i sporet – et arbejde vi regner med at få gjort i løbet af de næste uger.

Understopning er sjovt!

På vejen tilbage til Brandhøj nåede vi at beskære et par træer ved den gamle oplagsplads. Vi skulle jo helst ikke have grene, der generer publikum på årets første køredag i morgen! Vi fik rangeret på plads og huskede også at flytte deploriderne med gamle sveller fra spor 2, så togene kan krydse planmæssigt i morgen.

På vej hjem passerede vi Sølund st., hvor vi hilste på vores yngste medlem, Viggo, der med akku-buskrydder havde gjort perronen klar til trafikstarten. På Hedehusgården havde der tydeligvis også været et gartnerhold på færde, idet der var plantet blomster i Ivigtut-tipvognen og slået græs.

Understopningen er afsluttet og værktøjet samlet sammen. Som man ser, er sporet hævet betragteligt.

Claus