OM: Jernbanen på Saltholm

Efter det oplyste skulle Kystartilleriregimentets jernbane på Saltholm være bygget i 1914 af materialer og materiel (herunder et motorlokomotiv) fra et Lollandsk roebaneselskab. Det er oplyst, at lokomotivet blev udskiftet i 1916. Lokomotivet på det eneste kendte fotografi (fra 1917) er dampdrevet med kædetræk til akslerne. Tilsyneladende har man monteret kedlen fra et lokomobil på en forhåndenværende undervogn.
Det er endnu ikke lykkedes at fastslå herkomsten af det oprindelige motorlokomotiv, men det må være et af tre motorlokomotiver, som anskaffedes til nordlollandske private roebaneselskaber i 1910. For nuværende er det mest sandsynligt Karleby-Nordlunde Roebaneselskabs motorlokomotiv “Dan” fra 1910, som på roebanen blev erstattet af et damplokomotiv i 1914.
Læs mere om banen via dette link, som Carsten har fundet: