Nyt fra maskinafdelingen #44-18 12/11:

Stemplerne udtages af B&W-motoren fra D10, samtidig med at spillerummene måles op.

M30 skranter noget med en slidt motor og selvom det er et af vores nyeste lokomotiver, så er det alligevel fra starten af 90érne og har nok ikke gennemgået den store revision tidligere. Kjeld kender heldigvis en dygtig mand med mange erfaringer med Perkins-motorer, så derfor kom Christian forbi denne aften og besigtigede motoren for at komme med et bud på, hvad der skal gøres – og hvad det kan komme til at koste! 

Værre står det til med M24, der igen har en defekt brændstofpumpe. Så endnu en gang har vi fået en udfordring at løse! Christian lovede at spørge rundt i netværket efter en reservepumpe… 
Ved samme lejlighed fik han en rundvisning til de øvrige lokaliteter på Gården, hvilket han synes var meget spændende.

Motorholdet arbejdede imens videre med en anden, knap så slidt motor fra D10…

Først blev spillerummene for plejlstængerne udmålt og derefter blev stemplerne udtaget. Heldigvis var der ikke nogen af dem, der sad fast og da aftenen – der sluttede noget sent – var de alle udtaget af blokken. 

Efter Christian var gået, så fortsatte Carsten med at svejse en ny pufferkobling til E28 og Lars O. fik færdigsvejst låget til batterikassen. Kjeld gik i gang med at grunde de nye tagstolper til C523, mens Erik og Martin i snedkerværkstedet afkortede og færdiggjorde de nye håndlister på mål. De havde under oprydning i værkstedet fundet den bortkomne polak, så derfor besluttede jeg at få malet vogntal på den gamle roegavl, som vi har skåret op, samlet og tjæremalet til formålet. De oprindelige tal stod stadig markeret synligt i træet, så derfor blev det 1684 – som jo er nummeret på en af de nuværende roevogne. Den færdige gavl skal sammen med polakken ud at hænge i udstillingshallen – inden juletrafikken. Jeg fik desuden fastgjort udstillingsbannerne med et par ekstra skruer, så de sidder pænere på væggen. 10 mand arbejdede på Gården denne regnvåde aften…

Motoren på M30 gennemses og en del fejl kan konstateres

M24 og den defekte brændstofpumpe. Reparationen holdt ikke evigt…

Låget til E28 batterikassen får de sidste svejsninger

Lidt aftenrangering af M24 – med M30, der dog kan køre…

Opmåling af spillerum ved at sætte loddetin i klemme.

– herefter kan stemplet bankes nænsomt ud af cylinderen

Puffer til E28, så den får samme højde som standarden

Stolperne til C523 får en omgang med grunderen

En nummerbemalet endegavl til udstilling af polakken

Sidst på aftenen besigtiges resultatet af indsatsen på D10 motor