Nyt fra Bafd 10-11-2018

Lørdag igangsatte vi svelleudskiftning ved km 3.0. Bafd var mødt talstærkt frem og som noget nyt fik vi hjælp fra Jesper Kern, der deltog energisk i arbejdet hele dagen. Da vi ankom til arbejdsstedet blev vi hurtigt kontaktet af den lokale løbeklub. Det viste sig at vores arbejdssted lå klods op ad den sti, hvor i alt ca. 800 løbere skulle passere fordelt på i alt 2 starter. Vi aftalte at vi rømmede stien under de to starter, og således forløb løbsafviklingen i hvert fald i vores område uden problemer.

Vi fik skiftet sveller i hele kurven ved km 3.0 svarende til i alt 94 stk. På vejen hjem gjorde vi holdt på Brandhøj og hjalp Kenneth P med at læsse nogle hjulsæt. Vi fik også fundet det rigtige sæt puffer frem til Superfos lokomotivet nu da det er konstateret, at det er nr. 2 (202), som Leif m.fl. er ved at klargøre til udstilling.

Næste lørdag fortsætter vi med understopning af sporet, der hvor vi har skiftet sveller.

Steffen

Peter og Lars arbejder på at forbedre det store gule brækjern.
Det er utroligt tungt, og bruges kun, hvor de øvrige brækjern ikke
kan hive spigrene ud af de gamle sveller.

Arbejdsstedet lå kun 3 min. løb fra starten, så løberne passerede i en stor bølge.
Gravemaskinen er kørt til siden i baggrunden.

Imens kan man jo indtage frokosten, udendørs naturligvis.

Arbejdet fortsætter med Kenneth bag styrepinden i gravemaskinen.

Superfos pufferne er aflæsset i vognhallen