Nyt fra maskinafdelingen #43-18 5/11:

Så er det snart jul… Banner opsat, men tager sig nok bedst ud i dagslys 

Et mandagsdaghold mødte ind tidligt for at udnytte dagslyset til en motorvendingsoperation af D10´s motor. Efter at alle dele er afmonteret, så vil det lette de næste opgaver at motorblokken ligger ned. Der er jo blandt andre detaljer et par fastsiddende stempler, som skal ud og gerne i hel tilstand. Ved hjælp af gravemaskinen lykkedes denne operation (billeddokumentation fra Lars kan ses i Nyt fra Bafd her >! – måske kommer der fler fra Per?) Motorværkstedet var derfor ubemandet denne aften.
Blokken lå således sødt og sov med sit tæppe over sig, da vi andre dukkede op til aftnens opgaver; Kjeld fik malet delene til bremsebukken til Superfos-lokomotivet en omgang sort og vi fik beundret lørdagens grundige afrensning af vognrammen til C523. I snedkerværkstedet blev der fremstillet nye håndlister og Niels foretog endnu en test af sølvlodning, så han snart kan lodde fløjten sammen igen. Nu al det Hallåvin er overstået, så er det tid til at gøre opmærksom på de kommende juletog. Hans og jeg fik derfor opsat 3 stk. banner de vanlige steder, samt suppleret med lidt juleplakater ved kiosken. Der ligger flere i Damp á ?til almindelig ophængning overalt! Dagholdet talt med, så var vi 10 mand på Gården denne dag!
Motorblokken fra D10 ligger nu klar på siden til næste operation…

Nymalede dele til  bremsehåndtag for Superfos-lokomotivet
De hjemvendte puffere til Superfos-loket ligger stadig på Storebæltsvognen

Tunge plader til at give vægt til E28

Der er også blevet monteret denne frontplade for at tilføre vægt og styrke

En stak næsten færdige håndlister til C523