Nyt fra Bafd. 4/11

Lørdagen var vi 3 på Brandhøj hvor opgaverne var at hente pufferplanker med puffere frem til Superfos-lok’et oppe på Hedehusgården:
Så ud med lassoen –
og

Vupti:

Og palle-tankenene skulle tømmes:

 Rørende let

Dernæst skulle vægtklodser afmonteres på Pedershåb-lok, til brug på D8

Med det rette værktøj.

Opgaven fortsættes, da værktøjet ikke klarede at løsne de sidste 4 bolte, idet vor eneste 32mm stjerne-gaffelnøgle i banevognen knækkede

Mandag havde Onsdagsholdet bedt om Badf. om at være behjælpelige med at placere motoren til D10 i vandret position, der er mest ideel til de næste kommende restaureringsarbejder på denne;

 Stativ afmonteret

4 paller kunne lige gå gennem døren, hvorved
lasten let kunne bugseres indendørs via pallevogn

/
LLZ