Nyt fra maskinafdelingen #40-12 29/10:

4 mand i gang med stålbørsterne
Redacteuren maler dørkpladerne Olsen-sort
– og Per maler
Jan afrenser M15
Malerholdet blev denne aften udvidet med BigRas, så vi var 4 mand der bevæbnet med hver vores stålkost afrensede skydebroens dørkplader for rust og glødeskal. Derefter fik vi givet pladerne en ordentlig omgang Olsen-sort på begge sider. Hermed er skydebroen klar til levering til Bafd! Ros til Carsten, Mogens og til det effektive malerhold for flot arbejde.


 
Carsten og Mogens fik rokeret kranen på plads, og derefter fremstillet dele til GM32. Saven drillede dog ved at skære skævt, så Per og Jan deltog i fejlsøgningen.
 
De havde ellers afrenset dækket på M15 og grundet hele overfladen. Det var en aften med godt gang i de støjende værktøjer, så efterfølgende var det helt rart at sidde i Damp A og hvile ørerne til en privat optagelse fra ´87 af magnetbanen ved Siemens, samt den enkelsporede hængebane i Wuppertahl. En god arbejdsaften med 8 mand i fuld gang.

Fejlsøgning på saven
Skydebro snart klar til levering!
Posted by Picasa