Nyt fra maskinafdelingen #38-11 14/11:

Sneploven ved M23 ved aftenens slutning, endelig klar til opmåling og påsvejsning af beslag

Styringen til Da7, klar til montage

Et større daghold havde arbejdet videre med de mange opgaver: Bo og Lars er nu ved at have udført de sidste, fine tilpasninger på styringen til Da7 og er begyndt at genmontere delene, så den kan blive klar til juletrafikken. Finn fik opsat køreplaner og anden juleklargøring.

Carsten og Mogens arbejdede på sneploven, men hvad der kun skulle have været en lille opgave med at fjerne pufferpladen fra pufferstokkene – at løfte et par bolte – kom til at tage aftenen med. Boltene var groet helt fast og måtte skæres af og trykkes ud med pressen. Mogens gik hjem og jeg tog over med at rengøre alle de afmonterede dele. Carsten borede hullerne i pufferstokkene op til passende mål og vi kunne efter grundig indfedtning, genmontere stokke og fjederklokker.


Ruller og aksler til sneploven


Svend har nu drejet ruller og aksler til sneploven og fik drejet et par akselkasselåg. Jan og Per fortsatte med at montere slagleklipperens elektriske system.  10 mand forbi Gården denne dag.