Nyt fra Bafd 12. november

Lørdag fortsatte vi arbejdet på Brandhøj med at afforskalle fra onsdagens støbning. Belært af forrige støbning var der denne gang blevet lagt grus ud i sporrillen inden betongulvet blev støbt. Dette tiltag og en til lejligheden indlånt borehammer gjorde hovedparten af arbejdet med at rense hærdnet beton ud af sporrillen til en ganske overkommelige opgave.

Ved middagstid havde Finn arrangeret røde pølser til de fremmødte og  resten af dagen gik med oprydning efter støbearbejdet samt udlægning af ballast i forbindelsessporet til hallen, så det kan blive understoppet, og dermed ikke tager skade når vi begynder at flytte tungere materiel ned i hallen.

Steffen

Oprensning af beton i sporrille

Pølsegilde i efterårssolen

75 m sporplads klar til brug