Nyt fra maskinafdelingen #38-11 07/11:

          “hjul” til sneploven

Snenæse i vores profil
Carsten havde i lørdags afskåret det ”overflødige” materiale på snenæsen fra et normalsporet lokomotiv, således at størrelsen passer bedre til profilet på vores bane. Den er nu under ombygning til brug for vores sneberedskab. Svend har afdrejet aksel og løberuller, som Mogens og Carsten så flammeskar dæksler til. Der blev samtidig udført design af ophæng for montage på M23. Per og jeg fortsatte med fremstillingen af en teknikboks til slagleklipperens elektriske system.