Møde i Tafd afholdt 8/11

Tirsdag aften kl. 19 mødtes vi foran Hedehuset , men som sidste år måtte vi forlægge mødet til Gården grundet adgangsproblemer. Efter disse og andre startvanskeligheder fik Trafikchefen mødet afviklet i god ro og orden. Priser og tider bliver som sidste år.

Et vigtigt punkt på dagsordenen, udover gennemgang af sommerens tal og planen for afviklingens af årets juletog, var gennemgangen af de nye tiltag fra TS. Dette blev omhyggelig gennemgået af Carsten, der er med i arbejdsgruppen. Vi var 13 fremmødte medlemmer