Nyt fra maskinafdelingen #27-10 21/6:

Det gode vejr inspirerede banens gartnersektion til at få ryddet for sandtorn på strækningen fra overkørslen og ned til Feg. M12 blev spændt for banevognen og Christian, Villi, Svend Erik og undertegnede drog af sted, bevæbnet med buskrydder og ørnenæb. Senere dukkede BigRas op med en græstrimmer og gav et nap med. Da klokken var 21:30, så var der genetableret et 2m fritrumsprofil og vi begav os svedige hjemad igen. Imens havde Kenneth og Carsten påbegyndt samlingen af tagkonstruktionen til C210 og D13 havde fået monteret et starter-håndtag. 8 mand på Gården denne aften.