Nyt fra Bafd 19/6 og 26/6

Ikke kun mandagens gartnerhold har været beskæftiget med buskrydningen de sidste par uger. Også baneafdelingen har brugt et par arbejdsdage på projektet.

Lørdag d 19-6 havde Finn indkøbt en ny plæneklipper til erstatning for den noget upålidelige, som vi havde i forvejen. Den blev flittigt afprøvet foran vognhallen, og derefter gik vi i gang med slåning af perroner på hele banen. På Flintebjerg fik vi genmonteret køreplanstavlen, ligesom køreplanerne på de øvrige stationer blev kontrolleret og i enkelte tilfælde udskiftet. Der er nemlig blevet gennemført en mindre køreplansændring siden sæsonstarten, men den var åbenbart ikke slået igennem alle steder. Hele strækningen fra Rubjerg til Fem Ege blev gennemgået med buskrydder, bortset fra den ene side mellem overkørslen og Fem Ege som efterfølgende blev taget af mandagsholdet.

På Brandhøj passeredes to herrer på en bænk. De havde afhentet en portion paller til vognhalsprojektet, og så ganske trætte ud ovenpå dagens anstrengelser…
På vejen tilbage ryddede vi buske hele vejen fra Sølund til Hedehusgården inden dagen blev sluttet af med et mindre grillarrangement.

Lørdag d. 26-6 fortsatte vi rydningen mellem Flintebjerg og Rubjerg samt lidt grenklipning mellem Rubjerg og Fem Ege.

Området omkring vognhallen på Hedehusgården er også klippet nogle gange i den forløbne periode, og fremtræder pænere end nogensinde til glæde for vores publikum og områdets øvrige beboere.

Hilsen Steffen