Nyt fra maskinafdelingen 25/3-17

Værkstedet efter der var ryddet op.

 I dag fik Bo, Carsten og jeg monteret kulkasser og førehus på vildmosen. Desuden fik vi ryddet op i værkstedet samt kørt roevogn 1684 på Brandhøj for opbevaringen.

Roevogn 1684 kom også ud fra værkstedet i dag. 

Vildmosen med førehus og kulkasser på igen

Fyrlågen blev sat på plads