Nyt fra Bafd 25-3-2017

Lørdag kørte vi til Brandhøj, primært for at færdiggøre overkørslen i sydenden af stationsarealet. Inden vi kom så langt brugte vi tiden på at finde skinnestumper frem, der i nær fremtid skal bruges til stolper i den planlagte skillevæg i vognhallen på Hedehusgården. Vi fik lokaliseret en stribe i bunken med skinner fra Borup teglværks lergrav i Skævinge, og i samme omgang fik vi stakket resten af denne pænt. Den indeholdt bl.a. et pænt 17 kg/m hjertestykke, som vi nok alle havde glemt, at vi var i besiddelse af.

Herefter læssede vi grus til overkørslen og fik udlagt dette og fik derved afsluttet arbejdet med overkørslen. Efter lidt rangering kørte vi retur til Hedehusgården og brugte resten af dagen på at udskifte de bærende centerbolte på drejeskiven. Et par stykker af disse var knækket, så alle blev skiftet under en del besvær, da adgangsforholdene er særdeles begrænsede.

Claus og Lars har leveret dagens billeder.

Steffen

De resterende Skævinge skinner stakkes pænt.
Terrænet reguleres langs med overkørslen
M40 afventer at ballastvognene læsses med grus

Adgangsvejen blev også gjort lidt bredere ved rydning af havtorn

Adgangsvejen er næsten færdig og M40 rangerer energivognen på plads

På HVB finder vi fra tid til anden nogle meget gamle skinner. Her er en
fremstillet af Union i 1877, og som givetvis altid har ligget udendørs. Det er
noget godt stål, de er fremstillet af, for der er jo ikke meget gravrust at se. 

På drejeskiven arbejdes der med at fjerne de gamle center bolte

Kongestolskonstruktionen afrenses inden der påfyldes
frisk fedt og monteres center bolte.