Nyt fra maskinafdelingen #21-18 28/5:

Den gamle tender fra Odin-lokomotivet køres til skafottet. Bare rolig. Det er en “pap-kopi”
Aftenen i maskinafdelingen startede lidt senere for os der havde kørt særtoget for Lykke Marie, men andre var gået i gang med opgaverne, der denne aften var i den mere destruktive ende; ophugning af materiel. Det var en tender-attrap, der i sin tid havde kørt på Aalholm, der skulle opdeles i brugbart og ikke brugbart… Primært kan bogierne genbruges – i første omgang til værkstedbrug – men også et par flotte puffere, der oprindeligt stammer fra et ophugget Henchel-lokomotiv.
Resten var udført i krydsfiner og en temmelig ringe, svejst vognramme. Delene blev derfor splittet ad og opdelt i småt brændbart, til storskrald og skrotjern – samt de dele, der kan genbruges. Carsten svingede en dygtig gasøkse, mens Kjeld og jeg stod for sortering og bortskaffelse. Kenneth fortsatte det store arbejde med vogneftersyn og ventede derfor på at vi kom retur med den ene roevogn, så den kunne få en omgang. På snedkerværkstedet var Erik og Martin V. i gang, så der blev både limet og savet flere lister til den næste omgang tag-buer. Hans og Martin gennemgik M25 efter særtogsturen og fik fyldt en sjat diesel på.

Vi var 10 mand på Gården denne fine maj-aften.

Jeg havde snydt ved at møde lidt tidligere
og fik malet det meste af kedlen på Superfor-lokomotivet.
Endelig kommer 1758 hjem, så den kan komme til eftersyn

Den ringe byggede undervogn fra tenderen får med gas-øksen 
– og imens findeles finerpladerne og “fake”-nitterne, der var lavet af møbelsøm

Snedkerne er igang med både tagbuer og flere lister

Resterne efter massakren…