Nyt fra maskinafdelingen #21-10 3/5:

Sidst var det vognene, der blev gjort klar til driften; denne mandag stod M24 for tur. Carsten, Jan Per Børge og Leif fik efterset motor, kompressor – og bremserne. De skal skiftes inden søndagen, hvor det jo går løs med plantogene igen! Vi fik også vasket og pudset lokomotivet, så det funkler. Lars og Bo fik afdrejet et par af Da7´s lejehuse, så der bliver plads til en mellemring. Lars har drejet en holder, der løbende tilpasses bronzeskålene i lejehusene, så de kan spændes op i drejebænken. Bo fik renset risten grundigt, så han fik frembragt en askeskyen, der mindede om en fra Island. Jeg fik også grundmalet de færdige stopringe for triangel til Da7. Kenneth fik fremstillet to limtræsbuer til vogntaget på C210. Vi fik også rodet efter gamle klude ude i Lions efterladenskaber… 10 medlemmer viste sig på Gården.