Nyt fra maskinafdelingen #18-18 23/4:

Bo og Lars måler de gamle ringe op og beregner arbejdet

Bo og Lars arbejdede på ”bukserøret” til spildampudgangsrørene fra Da7. Flangerne er blevet affræset og finslebet for et fjerne en del korrosion. Senere drejede Bo nye tætteringe i messing, da de gamle var temmelig slidte.
Jeg fortsatte straks med pensel og rulle, så hele Superfos-lokomotivet ændrede sig fra sort til hvidt i løbet af aftenen. Mon vi skal beholde det i den bemaling? Imens forsøgte Lars O. ved brug af varme og VD40 at få løsnet bremse-delene. Det skal nok stå lidt længere… Kjeld pudsede kobberrør til der ikke var mere Brasso. De bliver flotte!
Jan, Bjarne og Hans foretog driftseftersyn på M25, så den kan være klar til sæsonen. Der er en del steder, som skal efterses og smøres før en lang sommersæson. På snedkerværkstedet fortsatte Martin og Erik med at save tynde lister, til de udgik for træ. Nu skal der snart til at limes buer!
Vi var 10 mand på Gården denne aften!

Et bukserør med røven opad 😉

 

Bo drejer et sæt nye tætteringe

Slutresultatet…
Erik og Martin saver stadigvæk en masse lister…

Lars løsner bremser, mens jeg maler på Superfossen

M25 får et grundigt eftersyn før sæsonstart
Bjarne og Kjeld med hver deres pudseklud i hånd

Aftenen sluttede med en justering af værksteduret til sommertid…

Den nye, fine, gamle metalsav fra Marstal Maskinfabrik