Nyt fra Bafd 21-04-2018

Lørdag besluttede vi at fortsætte med forårsklargøringen. Vi kørte hele strækningen igennem og fik undervejs lavet eftersyn af samtlige sporskifter i hovedsporene. Dette eftersyn består i opmåling af kritiske mål samt en gennemgang af bl.a. fastgørelsen af tungerne. Undervejs fik vi også udbedret de fejl, som vi fandt ved eftersynet. Det var primært efterspænding af bolteforbindelser.

Lars og Keld benyttede opholdet på Fem Ege til at færdiggøre montage af smørenipler i trækbukken, således at alle trækbukke til sporskifter på strækningen på nær Sølund nu er fedtsmurte.

Lars og Keld monterer smørenipler på trækbukken ved det sydlige sporskifte på Rubjerg

Da vi returnerede til Hedehusgården sidst på eftermiddagen læssede de nye båndsav af, der netop var ankommet fra Marstal, se andet blog indlæg.

I forrige uge har der også været aktiviteter i hverdagene. Onsdag var Bo sammen med Lars og Jørgen på Brandhøj, dels for at afhente et par azobesveller og dels for at forberede at M21 (Deutz) engang skal renoveres. Dette gjordes ved at tømme et par dåser rustopløser direkte ned på toppen af stemplerne i den 3. cylindrede dieselmotor, således at motoren med tiden atter kan tørnes.