Nyt fra Bafd uge 27-28

Lørdag d. 6-7 kørte vi hele banen i gennem og slog græs på perroner, fældede træer og beskar buske, så de ikke rækker ind i fritrumsprofilet. Som forberedelse til kørsel med slagleklipperen i den kommende periode fik vi ved samme lejlighed flyttet et par store sten, der lå for tæt på sporet.

I ugens løb er fjernvarmekrydsningen ved Hedehusgården blevet udført og onsdag eftermiddag var arbejderne så fremskredne, at vi kunne retablere sporet. Et par sveller blev udskiftet, ballast blev fyldt i sporet og det blev understoppet. Onsdag aften var sporet atter farbart.

Steffen

Der tyndes ud i bevoksningen på Stenager trb.
 
En sten flyttes udenfor det område, hvor slagklipperen snart skal køre