Nyt fra maskinafdelingen #17-14 12/4:

Det blev en travl dag på Gården: Carsten, Bjarne og Per klargjorde M24 motoren til flytningen og Kenneth A og Peter fik kørt gravemaskinen frem. Jørgen M sørgede for at filme hele aktionen. Det var lige til øllet at den lille maskine kunne løfte motor og stativ, men det lykkedes og den blev transporteret op til overkørslen og læsset op på Storebæltsvognen. Efter en rangering, hvor M9 fik lov til både at trække Da7 og vogn med motor, så kom arrangementet under portalkranen, der måtte løftes en tak op for at motoren kunne komme fri af vognen. Nu står den så igen i remisen og afventer strækboltene – der nu er landet på posthuset! Desuden skal dynamo mv. moteres før den atter kan sættes på plads i M24. Jeg fik grundet den afrensede sikkerhedsventil på Da7. Det er et forsøg på at få sølvbronzen til at holde lidt bedre. Bo fortsatte med renoveringen af kontraventilen til gliderkassens smøreapparat til Da7, hvor bundfladen nu er drejet af og han har fremstillet en ny spindel dertil. Carsten arbejdede videre med askekassen, som nok kom på plads senere på dagen. Bjarne fejrede sin 71 års fødselsdag i vores gode selskab, men han, Per og jeg måtte gå tidligt denne dag og overlade de resterende opgaver til de tilbageblevne, flittige folk. 10 mand var på Gården denne solbeskinnede lørdag. Mandag kommer der ikke nyheder fra – der holder jeg påskeferie J

Kranøjer og transportseler monteres
Motor anbringes på vognen mens JM filmer

Perfekt landing koordineres…

Vognen sættes af i udtrækket og hentes af næste tog.

Peter sættes i arbejde med kranen

Sikkerhedventil grundet grundigt…

Bo med den renoverede kontraventil –

 – og nyfremstillede spindel


Bjarne giver en Kylle i påskesolen  i anledning af fødseldagen