Nyt fra Bafd 12-4-2014

Claus har sendt en beretning om lørdagens arbejde på Brandhøj efter flytningen af motoren til M24:
Efter at have assisteret ved flytningen af M 24’s motor, kørte et hold fra baneafdelingen mod Brandhøj st. for at fortsætte arbejdsdagen der. På listen over arbejdsopgaver stod oprydning og fremfinding af materialer. Vi startede med at flytte en bunke tilfældigt aflæsset skiftetømmer i den hårde træsort azobe til den rette plads langs spor 110 i sporviften foran opbevaringshallen. Det foregik med gravemaskine og deplorider. Imens startede et andet hold den store gravemaskine til dagens tungere løft. Fra en stak blandede skinner vi anskaffede i slutfirserne fra Amagerbro, skulle 5 stk 15 m. lange 24 kg. skinner fiskes frem. Skinner skal vi bruge til de sidste sporarbejder i opbevaringshallen, hvor de skal agere ekstra skinnestrenge til 900 og 600 mm. sporvidde i spor 108. Spor 108 får nærmest karakter af stålgulv med alle de skinner! Skinnerne læssedes på et sæt deplorider og hensattes i det lange sidespor bag hallen til senere brug.
De to hold mødtes og arbejdede sammen om den næste opgave; bjergning af fire historiske trætipvogne med 700 mm. sporvidde. Vognene har en fortid på Kählers Teglværk, Korsør, hvorfra de kom til HVB i 1978. Vognene, der har træramme og rummer 1,5 kubikmeter, har i alt for mange år stået udendørs. Med gravemaskinen var det ikke vanskeligt, at få vognene ud af oplagspladsens tilgroede vildnis. Vognene fik efter placering på sporet en sikkerhedsmæssig vurdering mhp. transport til opbevaringshallen. Herefter blev vognene opsmurt og de tre vogne, det var vurderet som forsvarligt at rulle på egne hjul, blev spændt bag M 12. Den fjerde vogn måtte gøre turen til opbevaringshallen ophængt i gravemaskinens arm. Efter tipbaljernes indhold af blade, mos og smågrene opsamlet gennem tyve år, var fjernet, blev vognene sat ind i hallen.
Der er stadig opgaver i og omkring opbevaringshallen, ligesom forårsklargøringen endnu står på arbejdssedlen. Der er nok at gøre i Påsken!
Claus
Azobe sveller lægges på lager i den rette stak

15 m skinner fra Amagerbro hentes frem.

Kähler tipvognene sporsættes for første gang i mange år

Den sidste tipvogn hentes med gravemaskinen mens Jørgen er i fuld gang
med at skovle tipvognskasserne fri for blade og mos
Et kort, men historisk tipvognstog. Vognene er af en type der blev benyttet meget omkring år 1900, men deres alder
er ukendt. Noget kunne dog tyde på at hjulene er fremstillet i 1931.